Pk-yrityksen budjetti

30.12.2017
Pk-yrityksen budjetti - EXIM Service Europe Oy
Pk-yrityksen budjetti - EXIM Service Europe Oy

Budjetti. Ah, tuo ihana sana budjetti. Se tuo hymyn, tuskan, ilon, kauhistuksen, naurun ja kyyneleen melkein samanaikaisesti kasvoille, kun sitä alkaa miettimään. Budjetti on kuitenkin tärkeä työkalu yrityksen johdolla isossa kuvassa, joten ihan pelkkää välttämätöntä pahaa budjetti ei ole. Ja toisaalta valitettavan monelta yrittäjältä jää oman pk-yrityksen budjetti tekemättä.

Pk-yrityksen budjetti sisältää yrittäjän palkan

Jokainen yrittäjä tekee varmasti itselleen verokortin. Se on yksi mahdollinen asia, jonka pk-yrityksen budjetti voi sisältää. Jos yrittäjä laskee itselleen palkkaa vaikka 2.500 euroa kuukaudessa, tarkoittaa se vuodessa 30.000 euron kulua. Näin ollen pk-yrityksen budjetti sisältää nyt 30 K palkkaa itse yrittäjälle. Tämän lisäksi yrittäjän tulee ottaa itselleen YEL-vakuutus. YEL-vakuutus on pakollinen, jos

  • yrittäjä on 18 - 68-vuotias (vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin yrittäjä täyttää 68 vuotta),
  • yrittäjätoiminta jatkuu yhdenjaksoisesti vähintään 4 kuukautta,
  • yrittäjän työtulo on vähintään 7.656,26 euroa vuonna 2018,
  • yrittäjä työskentelee yrityksessään (pelkkä omistaminen ei edellytä vakuuttamista).

Tällä laskukaavalla, jolloin yrittäjä maksaa YEL-vakuutusta tuon vähimmäismäärän mukaan, kun työtulo on edellä mainittu 7.656,26 euroa, tulee uuden, alle 4 vuotta yrittäneen, pk-yrittäjän maksaa 120 euroa kuukaudessa YEL-vakuutusta. Näin ollen pk-yrityksen budjetti sisältää 1.440 euroa YEL-vakuutusmaksua budjetoitavalle vuodelle. Mikäli yritystoimintaa on ollut käynnissä jo yli neljä vuotta, on YEL-maksu 154 euroa kuussa eli 1.846 euroa kalenterivuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että pk-yrityksen budjetti sisältäisi 1.846 euroa YEL-maksua. Jatkamme laskua kuitenkin alle 4 vuotta yrittäjänä toimineen yrityksen budjetilla, jolloin pk-yrityksen budjetti sisältää palkkakuluja 31.440 euroa. Minkä verran yrittäjälle tulee matkakuluja omalla autolla ajettuna kuukaudessa? Vuodella 2018 kilometrikorvauksen määrä nousee 42 senttiin kilometriltä. Mikäli yrittäjälle tulee keskimäärin esimerkiksi 20 kilometriä päivässä, tulee kustannukseksi laskea 11 kuukaudelta (0,42 euroa / km x 20 km x 22 päivää x 11 kuukautta) 2.032,80 euroa. Näin ollen tässä vaiheessa meillä olisi kasassa 33.472,80 euroa kustannuksia budjettikaudelle.

Paljon pk-yrityksen budjetti sisältää kuluja? - EXIM Service Europe Oy
Paljon pk-yrityksen budjetti sisältää kuluja? - EXIM Service Europe Oy

Mitä kiinteitä kuluja pk-yrityksen budjetti sisältää?

Onko sinulla liiketila tai toimisto, josta maksat vuokraa? Jos on, tulee kulu olla mukana pk-yrityksen budjettia. Lasketaan tästä 500 euron alv 0 % kulu kuukautta kohden eli 6.000 euroa vuodessa. Se on merkittävä kulu pk-yrityksen budjettiin, joten tämä pitää laskea valmiiksi. Onko yrityksellä kiinteä- tai mobiililaajakaistaliittymä vai molemmat? Entä yrittäjän oma puhelinliittymä? Paljonko kuukausittainen lasku voisi olla? Parempi laskea yläkanttiin ja sisällyttää pk-yrityksen budjettiin vähintään 80 euroa alv 0 % per kuukausi eli 960 euroa alv 0 % vuodessa. Mikäli mukaan lasketaan vain liiketilan tai toimiston vuokra sekä laajakaistaliittymän kustannus mainituilla arvoilla, täyttyy pk-yrityksen budjetti 6.600 eurolla alv 0 % per vuosi. Kirjanpitäjän tavasta laskuttaa sekä tietysti tositteiden määrästä riippuen, kirjanpitäjän kustannus voi olla kiinteä tai muuttuva. Yhtenä vaihtoehtona, ja täten tässä esimerkissä käytettynä sellaisena, teemme päätöksen, että pk-yrityksen budjetti sisältää 100 euroa kuukaudessa eli 1.200 euroa vuodessa alv 0 % kirjanpidon kustannuksia. Monelle pienelle yritykselle tämä on paikkaansa pitävä kustannus, joten mennään sillä.

Mitä muuttuvia kuluja pk-yrityksen budjetti sisältää?

Kuinka yrityksenne käyttää rahaa esimerkiksi messuihin? Vaihtelevatko nämä kustannukset vuosittain? Vai oletko uusi yrittäjä, joka lähtee vasta katsomaan kuinka asia voisi mennä eteenpäin? Messuille sisään pääseminen avaimet käteen ratkaisulla maksaa noin 1.500 euroa alv 0 %, jos mukana yhdet messut Helsingin Messukeskuksessa ja kahdet pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tästä voidaan laskea 4.500 euroa alv 0 %, joka pk-yrityksen budjetointiin pitää laskea mukaan. Sitten on tietysti, riippuen myytävästä tuotteesta tai palvelusta, myytävän tuotteen tai palvelun hankintameno. Toki tästä voidaan kiistellä, kuuluuko se kiinteisiin vai muuttuviin kuluihin, kun tarkastelussa on pk-yrityksen budjetti. Tässä osiossa ajatellaan nyt tällä kertaa, että materiaalien osuus kuukausittain on 3.500 euroa kuukaudessa. Näin ollen 11 kuukauden työt vuodessa lisäävät pk-yrityksen budjettia 38.500 euroa.

Paljonko pk-yrityksen budjetti sisältää kuluja?

Pitää muistaa, että tässä esimerkkitapauksessa mukaan otetut kulut ovat hyvin vaatimattomia. Näin ollen pk-yrityksen budjetti ei sisällä kaikkia mahdollisia kuluja. Tämä huomioon ottaen, olisi hyvä lisätä puskuria ja tuoda esimerkiksi 20 % lisää kustannuksia ihan vaan varmuuden vuoksi. Varsinkin, kun esimerkissämme ei ole laskettu esimerkiksi vakuutus-, sähkö- ja vesimaksuja ollenkaan. Kun edellä mainittuihin kiinteisiin ja muuttuviin kuluihin lisätään 20 % puskuri, sisältää pk-yrityksen budjetti kustannuksia yhteensä 101.640 euroa sen yhdelle tilikaudelle. Paljonko sillä sitten tulee olla myyntiä?

Paljonko myyntiä pk-yrityksen budjetti sisältää? - EXIM Service Europe Oy
Paljonko myyntiä pk-yrityksen budjetti sisältää? - EXIM Service Europe Oy

Paljonko myyntiä pk-yrityksen budjetti sisältää?

Heti kärkeen on selvennettävä sellainen asia, että budjetti tehdään aina verottomilla alv 0 % hinnoilla. Näin ollen pk-yrityksen budjetti ei sisällä arvonlisäveroa ollenkaan riippumatta verokannan suuruudesta. Arvonlisävero on kiertoerä, jota tilitetään myynnistä. Suomen sisällä tehdyistä ostoista maksettu arvonlisävero on sen sijaan vähennyskelpoista, jolloin myynneistä tilitettävää veroa vähennetään ostoissa jo maksetulla arvonlisäverolla. Näin ollen kokonaisuus pysyy balanssissa. EU-alueella on käytössä käänteinen verovelvollisuus. Tästä kannattaa kysyä lisää hyvältä kirjanpitäjältä.

Valitettavan paljon kentällä pyöriessä kuulee puhuttavan verollisesta ja verottomasta katteesta, mutta todellisuudessa kate lasketaan aina verottamasta, alv 0 %, hinnasta eli tuttavallisimmin liikevaihdosta. Myynti sisältää arvonlisäveron, mutta liikevaihto on arvonlisäverotonta toimintaa. Tuloslaskelmassa lasketaan liikevaihtoa ylimmällä rivillä ja samoin ostopuolella, esimerkiksi varastonarvossa, tarkastellaan verotonta, eli alv 0 %, kokonaisuutta. Näin ollen kaikki luvut ovat vertailukelpoisia keskenään.

No jos meidän firman kustannukset ovat 104.079,36 euroa sisältäen jo materiaalihankinnat palveluihin, joita myydään ja myytävä tuotteemme sisältää 24 % arvonlisäveron, niin silloin yrityksemme verollisen myynnin tulisi olla vähintään 129.058,41 euroa. Tämä siksi, että silloin vähentämällä arvonlisävero, tässä tapauksessa 24 % pois myynnistä, meille jää tasan 104.079,36 euroa liikevaihtoa. Tällä liikevaihdolla pystymme tekemään nollatuloksen eli yritys ei tee voittoa eikä tappiota.

Miten pk-yrityksen budjetti sisältää voittoa?

Nyt kun olemme määrittäneet, että 104.079,36 euron liikevaihdolla yrityksemme tekee nollatuloksen, tulee meidän määritellä, paljonko haluamme yrityksemme tuottavan voittoa. Onko tavoiteltu voitto prosenttimääräinen summa vai sisältääkö pk-yrityksen budjetti jonkun tietyn euromääräisen voiton, jota lähdetään hakemaan? Jos tavoitteena on saada esimerkiksi 20 % voittoa tilikaudella, tulisi meidän myynnin, joka sisältää arvonlisäveron 24 %, olla 161.323,01 euroa. Näin ollen pk-yrityksen budjetti sisätäisi liikevaihto, eli verotonta myyntiä, yhteensä 130.099,20 euroa. Helpon tapa laskea tämä 20 % vuotuinen kate liiketulokseen on jakaa kustannukset vähennyslaskun 1 miinus 20 % erotuksella. Näin ollen 104.079,36 euroa jaetaan 0,8:lla, joka on erotus vähennyslaskusta 1 miinus 0,2. Tämä antaa meille vastaukseksi 130.009,20 euroa, joka on siis pk-yrityksen budjetin liikevaihtotavoite.

Jos taasen haluamme saada 15.000 euroa voittoa pk-yrityksen budjettiin, tulee meidän lisätä tuo 15.000 euroa kokonaiskustannusten päälle. Tällöin tässä esimerkissä verollisen myynnin tulisi olla 147.658,41 euroa. Tätä kautta veroton liikevaihto olisi (147.658,41 euroa / 1,24) 119.079,36 euroa eli tasan 15.000 euroa yli pk-yrityksen budjetissa olevien kustannusten.

Haluaisin kuitenkin vielä muistuttaa, että kaikki kustannukset maksetaan myynnin katteella. Tässä esimerkissä myös myynnin kustannuksia oli otettu mukaan, 11 kk aikana 3.500 euroa per kuukausi, joten voitiin puhua liikevaihdon riittämisestä kuluihin. Budjetointiin vaikuttaa siis toimiala, jolla ollaan sekä lähdetäänkö sitä miettimään kulujen vai tulojen kautta. Usein keskitytään tuloihin ja kulupuolelta tulee sitten yllätyksiä, kun niitä onkin enemmän kuin ajateltiin.

Myynnin tulojen eli myynnin katteen kautta tehtävästä budjetoinnista sitten toisella kertaa.

#PKyrityksenBudjetti #YrityksenBudjetti #Yrittäjä #PKyritys #Mikroyritys
#KonsultinBlogi #EXIMfi #EXIMkonsultti

Kirjoittanut Jussi Ikkelä

Uusimmat konsulttiblogit

Lue tästä viimeisimmät kynäilyt.

Moni yksityisyrittäjä miettii, että mistä löytyisi mentori yrittäjälle? Yksityisyrittäjän arki on usein haastavaa yksinäisyyden vuoksi. On paljon asioita, joista pitäisi päättää, mutta välttämättä omassa verkostossa ei ole henkilöä, kenen kanssa asioita miettisi. Lisäksi osalla lähellä olevista henkilöistä ei ole tietämystä liiketalouden asioista,...

Koko eläkejärjestelmä on yksi suuri kusetus Suomessa. Sitä ei vaan moni ymmärrä. Yksi palkkaamisen este Suomessa on korkeat sivukulut. TyEL:iin menee tällä hetkellä 24,40 % (Lähde Keva), josta alle 53-v työntekijän osuus on 7,15 %. Loppu 17,25 % jää työnantajalle.

Arvonlisävero tuntuu olevan kuuma peruna tällä hetkellä monelle. Nykyisen arvonlisäveron alarajahuojennuksen saa täysimääräisenä, mikäli liikevaihtoa on 12 kuukauden tilikaudella alle 10.000 euroa. Osittaista huojennusta voi saada, jos liikevaihto ylittää 10.000 euroa, mutta on alle 30.000 euroa. Viime aikoina on ollut paljon puhetta osittaisen...